Spain - Jaims - βš”Γπ–Œπ–šπ–Žπ–‘π–†π•½π–”π–aβš”

Players Guilds Great Buildings World Statistics

Last Updated: November 09, 2021 14:25 (EST)
At a Glance
Name βš”Γπ–Œπ–šπ–Žπ–‘π–†π•½π–”π–aβš”
Rank 10
Level 85
Prestige 22,912
Members 55
Join Settings Application


βš”Γπ–Œπ–šπ–Žπ–‘π–†π•½π–”π–aβš” Members

Players who were inactive the last 24 hours are represented with a Red background

Rank Name Points Battles
Back